Financiën seizoen 2015/2016

BALANS t/m 30-06-2016

 

Code Omschrijving Activa Passiva
130 Overig Inventaris 1.200,00
131 LED Podium verlichting 5.600,00
810 reservering programmering 8.400,00
820 reservering aanschaf materialen 25,73
830 reservering theatertechniek 9.000,00
840 reservering PR evenement 2.000,00
1000 Kas Centraal 81,15
1001 kas Tineke 814,75
1010 Bank 597,91
1015 Rabo Internetspaarrekening 57.000,00
1320 Theaterbonnen 1.454,00
1400 Eigen Vermogen 15.196,02
1600 Voorbelasting 12,53
1630 BTW Af te dragen Hoog 134,52
1631 BTW af te dragen Laag 0,51
1650 BTW R/C 481,00
1670 Vooruitbetaalde kosten programmaboekje 2.879,93
1700 Crediteuren 1.936,63
1900 Vooruitontvangen entreegelden 17.156,13
1910 Vooruit ontvangen subsidie
1920 Vooruit ontvangen sponsoring 1.000,00
1920 Vooruitontvangen advertentie-inkomsten 3.300,00
1930 Vooruit ontvangen Vriendenbijdrage 175,00
1940 Vooruitontvangen Snip Vriendenbijdrage 300,00
1941 vooruitontvangen ADMIN vergoeding 2.068,50
1942 vooruitontvangen BV bijdrage 1.500,00
Saldo 9.428,37
70.121,41 70.121,41

 

WINST & VERLIES 01-07-2015 t/m 30-06-2016
Code Omschrijving Verlies Winst
2010 Inkomsten Advertenties 4.544,01
2020 Kostenprogrammaboekje 3.026,63
4335 Afschr. Inventarissen 1.700,00
4500 Contributies en abonnementen 97,00
4510 Reclame en advertenties 495,00
4520 Representatie en verteer 692,28
4530 Reis- en verblijfkosten 28,00
4540 Vrijwilligers geschenken 397,93
4550 Aanschaf klein horeca materiaal 12,86
4570 Schoonmaakkosten
4610 TadM event 49,21
4700 Kantoorbenodigdheden 160,23
4710 website 288,50
4740 Drukwerk, porti en vrachten 188,00
4750 Telefoon en fax 692,49
4810 Accountants- en administratiekosten 106,50
4820 Verzekeringen 1.0013,00
4830 bankkosten 318,37
4840 iDeal kosten RABO 466,51
4841 iDeal kosten LVP 275,00
4842 ticketkosten LVP 2.032,35
4850 Cursussen/seminars
4870 Niet-inbare PodiumKaarten 43,40
4900 Uitkoop artiesten 46.943,42
4910 Catering Artiesten 1.508,86
4920 Catering Medewerkers 1.676,38
4930 Techniek artiesten 7.612,21
4940 Piano stemmen 698,34
4950 Vrijwilligers Vergoeding 1.500,00
4970 Vrienden en Vrijwilligers avonden 544,22
4985 BUMA dit jaar 1.901,69
5020 Bijzondere baten en lasten 293,26
8000 Kaartverkoop 46.313,88
8010 Vriendenbijdrage 750,00
8015 Snip Vriendenbijdrage 3.100,00
8017 Hartsvrienden bijdrage 1.100,00
8020 BoezemVrienden bijdrage 12.000,00
8030 Sponsoring 2.250,00
8040 Subsidie 7.807,00
8050 Rente 226,55
8060 Verhuur licht of piano of techniek 200,00
8080 ADMIN vergoeding 5.312,00
9951 Betalingsverschillen 0,05
Saldo winst 9.428,37
83.896,75 83.896,75