Balans t/m 30-06-2019

Code

Omschrijving

Activa

Passiva

 

018 Reserveringen

  
0810reservering programmering 11.000,00
0820reservering aanschaf materialen 666,78
0830reservering theatertechniek 1.250,00
0840reservering PR evenement 2.000,00
 

Totaal 018 Reserveringen

 

14.916,78

 

100 Liquide middelen

  
1000Kas Centraal200,60 
1001kas Tineke129,70 
1010Bank37.298,50 
1015Rabo Internetspaarrekening50.000,00 
1320Theaterbonnen190,00 
 

Totaal 100 Liquide middelen

87.818,80

 

 

130 Vooruit Betaalde Posten

 

 
1670Vooruitbetaalde kosten programmaboekje2.313,54 
 Totaal 130 Vooruit Betaalde Posten2.313,54 
 131 Nog te ontvangen  
1300Debiteuren  
 

Totaal 131 Nog te ontvangen

 

 

 

160 BTW

  
1600Voorbelasting60,30 
1630BTW Af te dragen Hoog 110,02
1631BTW af te dragen Laag0,61 
1650BTW R/C 144,00
 Totaal 160 BTW60,91254,02
 170 Nog te betalen  
1700Crediteuren 839,51
1800Schulden (kortlopend) 1.090,27
 

Totaal 170 Nog te betalen

 

1.929,78

 

190 Vooruit Ontvangen Posten

  
1900Vooruitontvangen entreegelden 20.092,20
1910Vooruit ontvangen subsidie 11.000,00
1915Vooruit ontvangen sponsoring 3.050,00
1920Vooruitontvangen advertentie-inkomsten 1.975,00
1941vooruitontvangen ADMIN vergoeding 2.295,00
1942vooruitontvangen BV bijdrage 1.500,00
 

Totaal 190 Vooruit Ontvangen Posten

 

39.912,20

 

999 Resultaat & Eigen vermogen

  
1400Eigen Vermogen 23.141,18
9998Resultaat boekjaar PARKEREN 10.039,29
 

Totaal 999 Resultaat & Eigen vermogen

 

33.180,47

 

Saldo

 

 

 

 

90.193,25

90.193,25

Winst & verlies 01-07-2018 t/m 30-06-2019

  
  2018-2019

Code

Omschrijving

Verlies

Winst

 

201 Programmaboekje

  
2010Inkomsten Advertenties 4.160,58
2020Kostenprogrammaboekje2.751,09 
 

Totaal 201 Programmaboekje

2.751,09

4.160,58

 

450 Kosten Voorstellingen

 

 

4840iDeal kosten RABO346,25 
4841iDeal kosten LVP816,44 
4842ticketkosten LVP1.375,79 
4900Uitkoop artiesten48.290,79 
4910Catering Artiesten845,00 
4930Techniek artiesten5.986,30 
4940Piano stemmen584,83 
4960Zaalhuur232,64 
4990Buma/Stemra dit jaar1.448,65 
 

Totaal 450 Kosten Voorstellingen

59.926,69

 

 

460 Kosten Vrijwilligers en Medewerkers

  
4540Vrijwilligers geschenken544,16 
4850Cursussen/seminars16,00 
4920Catering Medewerkers1.969,41 
4950Vrijwilligers Vergoeding1.700,00 
4970Vrienden en Vrijwilligers avonden1.007,19 
 

Totaal 460 Kosten Vrijwilligers en Medewerkers

5.236,76

 

 

470 Bank en Administratie

 

 
4810Accountants- en administratiekosten114,00 
4820Verzekeringen928,04 
4830bankkosten362,14 
8050Rente 4,20
 

Totaal 470 Bank en Administratie

1.404,18

4,20

 

480 Exploitatie kosten

  
4400Techniek Theater23,93 
4510Reclame en advertenties434,88 
4520Representatie en verteer531,68 
4570Schoonmaakkosten162,50 
4700Kantoorbenodigdheden101,02 
4710website634,00 
4740Drukwerk, porti en vrachten124,16 
4750Telefoon en fax713,21 
 

Totaal 480 Exploitatie kosten

2.725,38

 

 

500 Theater Aan De Markt

 

 
4610TadM event4.591,90 
 

Totaal 500 Theater Aan De Markt

4.591,90

 

 

800 Opbrengst Kaartverkoop

 

 
8000Kaartverkoop 51.806,44
8080ADMIN vergoeding 5.112,00
 

Totaal 800 Opbrengst Kaartverkoop

 

56.918,44

 

810 Theater Vrienden

 

 

4975BoezemVrienden1.313,40 
8010Vriendenbijdrage 3.280,00
8015Snip Vriendenbijdrage 1.800,00
8017Hartsvrienden bijdrage 200,00
8020BoezemVrienden bijdrage 16.500,00
 

Totaal 810 Theater Vrienden

1.313,40

21.780,00

 

830 Opbrengst Sponsoring

 

 
8030Sponsoring 4.000,00
8040Subsidie  
 

Totaal 830 Opbrengst Sponsoring

 

4.000,00

 

980 Incidentele  kosten & opbrengsten

 

 
5020Bijzondere baten en lasten 1.025,47
8060Verhuur licht of piano of techniek 100,00
9951Betalingsverschillen  
 

Totaal 980 Incidentele  kosten & opbrengsten

 

1.125,47

 

999 Resultaat & Eigen vermogen

 

 

9999Resultaat boekjaar10.039,29 
 

Totaal 999 Resultaat & Eigen vermogen

10.039,29

 

 

Saldo

 

 

 

 

87.988,69

87.988,69