Financiën seizoen 2012/2013

  BALANS t/m 30-06-2013
    
CodeOmschrijvingActivaPassiva
0130Inventarissen3.600,00 
0810reservering programmering 12.400,00
0820reservering aanschaf materialen 3.500,00
0830reservering theatertechniek 4.000,00
0840reservering PR evenement 2.000,00
1000Kas Centraal450,40 
1001kas Tineke348,56 
1010Bank705,92 
1015Rabo Internetspaarrekening48.400,00 
1320Theaterbonnen282,50 
1400Eigen Vermogen 18.896,40
1600Voorbelasting335,65 
1630BTW Af te dragen Hoog 126,44
1631BTW af te dragen Laag17,35 
1650BTW R/C387,00 
1660Vooruitbetaalde kaartverkoopkosten174,85 
1700Crediteuren 2.745,60
1710BUMA te betalen 2.100,00
1900Vooruitontvangen entreegelden 7.778,76
1920Vooruitontvangen advertentie-inkomsten652,68
1941vooruitontvangen ADMIN vergoeding 502,35
 Saldo 0,00
  54.702,2354.702,23
    
    
WINST & VERLIES 01-07-2012 t/m 30-06-2013
    
CodeOmschrijvingVerliesWinst
4335Afschr. Inventarissen1.200,00 
4400Techniek Theater145,36 
4500Contributies en abonnementen92,00 
4510Reclame en advertenties811,42 
4520Representatie en verteer20,45 
4530Reis- en verblijfkosten11,40 
4540Vrijwilligers geschenken542,00 
4550Aanschaf klein horeca materiaal3,80 
4570Schoonmaakkosten215,00 
4580Folder verspreid kosten50,00 
4592Programmaboekje dit seizoen 1.398,22
4700Kantoorbenodigdheden520,78 
4710website185,00 
4740Drukwerk, porti en vrachten308,00 
4750Telefoon en fax754,02 
4790Overige kantoorkosten59,10 
4810Accountants- en administratiekosten114,00 
4820Verzekeringen928,90 
4821Leges en KvK137,00 
4830bankkosten222,25 
4850Cursussen/seminars30,00 
4900Uitkoop artiesten49.974,47 
4910Catering Artiesten757,50 
4920Catering Medewerkers2.498,18 
4930Techniek artiesten8.523,35 
4940Piano stemmen1.148,45 
4950Vrijwilligers Vergoeding2.250,00 
4970Vrienden en Vrijwilligers avonden736,40 
4983BUMA STEMRA 12132.100,00 
8000Kaartverkoop 43.187,21
8010Vriendenbijdrage 5.270,00
8015Snip Vriendenbijdrage 3.000,00
8020BoezemVrienden bijdrage 6.500,00
8040Subsidie 18.086,15
8050Rente 1.008,89
8060Piano verhuur 373,95
8070Loten verkoop 400,00
8080ADMIN vergoeding 2.080,50
9951Betalingsverschillen11,34 
9999Resultaat boekjaar6.954,75 
 Saldo  
  81.304,9281.304,92
    
    

Toelichting op de cijfers 2012/2013
Aan:     Bestuursleden van Stichting Theater Het Heerenlogement

Van:     De Penningmeester

Betreft: Toelichting op de jaarcijfers seizoen 2012-2013 (1-7-2012 t/m 30-6-2013)

Datum: 23 september 2013

Algemeen:

 1. Vorig jaar een onverdeeld saldo van 4.335 € ; dit jaar een onverdeeld saldo van 8.154 €
  Er is reeds 1.200 € hiervan naar de afschrijving inventarissen geboekt, zodat er nog een saldo van 6.954 € te verdelen valt.
 2. In 2011 was het verschil tussen de kaartverkoop en de uitkoop artiesten (-8.300 €), dit boekjaar is het enigszins verbeterd tot een verschil van  -4.700 € (de inkomsten zijn dan Kaartverkoop en ADMIN vergoeding)

Toelichting op de balans

 1. Het programmaboekje voor dit jaar (2013-2014) = Post 1920 lijkt een stuk lager dan vorig jaar (653 versus 4.350), maar dat komt omdat ik de kosten van het maken van het boekje (vorig jaar nog post 1310; was 4.404) nu tegen elkaar heb gesaldeerd. Het huidge boekje heeft dus al 653 € opgebracht, en er moeten nog adverteerders betalen… voor ruim 1.500 €. Krijgen we dat binnen, dan brengt het boekje dit jaar dus ruim 2.100 € op! Hulde aan de avertentieverkoopsters!!
 2. We hebben dit jaar Crediteuren: de facturen van Teep (huur theatertechniek) en van 1 artiest (Murth Mossel) kwamen dit jaar pas in juli en september binnen…
 3. Opvallend: de vooruitontvangen entree gelden zijn GEHALVEERD ten opzichte van voorgaand boekjaar!
 4. Verder nagenoeg alles gelijk aan vorig jaar, behalve dan dat we nauwelijks iets vooruitbetaald hebben gekregen aan subsidies, en Vrienden/Snipvrienden bijdragen.

Toelichting op de Winst & Verlies:

 1. In vergelijking met het vorige seizoen is er 10.000 € MINDER door heen gegaan.(81.000 versus 91.000)…. en het verschil in uitkoop artiesten is ook 10.000 minder ( 49.900 versus 59.700)
 2. Toch zijn er opvallende verschillen t.o.v vorig boekjaar:
 • nauwelijks websitekosten meer (-3.800)
 • Er is 1.190 € MINDER aan catering uitgegeven.
 • Er is  8.300 € minder aan kaarten verkocht (post 8000)
 • De vrijwilligersvergoeding is gedaald met 750 €
 • Er is 4.400 MINDER aan extern geld binnen gekomen (posten 8010 t/m 8040)
 • Er is 2.080 € aan administartiekosten ingevangen (voor het eerst dit boekjaar op deze wijze geboekt)
 • Er is 5.000 € MEER aan techniek uitgegeven (inhuren Stijn)

Voor de komende jaren:

 • Vorig jaar al gememoreerd: er is structureel 5.500€ minder aan inkomsten.
 • We gaan 5.200 € structureel meer aan Techniek uitgeven (inhuren technicus), waar voorlopig alleen een besparing van 1.500€ tegenover staat(vrijwilligersvergoeding 2 technici)
 • We moeten dus toch verder gaan bezuinigen waar mogelijk, en de ratio entreegelden/ uitkoopartiesten weer boven de 1 proberen te krijgen. De programmacoordinator heeft hiertoe al nieuwe afspreken met de impressariaten gemaakt.

Voorstel: verdeling positief saldo @54€:  toevoegen aan het eigen vermogen en de resterende 6.900€ toevoegen aan reservering programmering.