Financiën seizoen 2013/2014

BALANS t/m 30-06-2014
   
CodeOmschrijvingActivaPassiva
0130Inventarissen2.400,00 
0810reservering programmering 12.400,00
0820reservering aanschaf materialen 3.500,00
0830reservering theatertechniek 4.000,00
0840reservering PR evenement 2.000,00
1000Kas Centraal253,85 
1001kas Tineke263,39 
1010Bank883,53 
1015Rabo Internetspaarrekening43.000,00 
1300Debiteuren291,50 
1320Theaterbonnen1.392,50 
1400Eigen Vermogen 18.896,40
1600Voorbelasting 0,62
1630BTW Af te dragen Hoog 126,19
1631BTW af te dragen Laag0,44 
1650BTW R/C782,00 
1660Vooruitbetaalde kaartverkoopkosten  
1670Vooruitbetaalde kosten programmaboekje2.557,80 
1700Crediteuren 2.670,96
1710BUMA te betalen 633,15
1900Vooruitontvangen entreegelden 13.682,57
1920Vooruitontvangen advertentie-inkomsten  
1941vooruitontvangen ADMIN vergoeding 1.615,50
 Saldo7.700,38 
  59.525,3959.525,39
WINST & VERLIES 01-07-2013 t/m 30-06-2014
   
CodeOmschrijvingVerliesWinst
2010Inkomsten Advertenties 4.850,00
2020Kostenprogrammaboekje2.672,32 
4335Afschr. Inventarissen1200 
4400Techniek Theater55,57 
4500Contributies en abonnementen60 
4510Reclame en advertenties685,82 
4520Representatie en verteer72,60 
4530Reis- en verblijfkosten4,50 
4540Vrijwilligers geschenken217,15 
4550Aanschaf klein horeca materiaal19,50 
4551inkoop horeca1.281,02 
4560Huur materiaal718,65 
4570Schoonmaakkosten170,00 
4580Folder verspreid kosten30,00 
4700Kantoorbenodigdheden100,63 
4710website1.133,00 
4740Drukwerk, porti en vrachten128,00 
4750Telefoon en fax663,41 
4790Overige kantoorkosten114,38 
4810Accountants- en administratiekosten114,48 
4820Verzekeringen1.004,04 
4821Leges en KvK195,00 
4830bankkosten327,78 
4840iDeal kosten RABO509,58 
4841iDeal kosten LVP540,00 
4842ticketkosten LVP1.982,40 
4850Cursussen/seminars60,00 
4860Vakliteratuur  
4900Uitkoop artiesten48.562,77 
4910Catering Artiesten936,18 
4920Catering Medewerkers2.245,95 
4930Techniek artiesten9.134,33 
4940Piano stemmen978,68 
4950Vrijwilligers Vergoeding1.500,00 
4970Vrienden en Vrijwilligers avonden433,09 
4984BUMA STEMRA 13141.106,86 
8000Kaartverkoop 39.586,07
8010Vriendenbijdrage 1.930,00
8015Snip Vriendenbijdrage 3.450,00
8020BoezemVrienden bijdrage 7.500,00
8040Subsidie 5.808,00
8050Rente 575,95
8060Verhuur licht of piano 400,00
8070Loten verkoop 400,00
8080ADMIN vergoeding 4.563,85
8090horeca inkomsten 2.200,39
9951Betalingsverschillen6,95 
 Saldo 7.700,38
 Totaal 78.964,6478.964,64

Toelichting op de cijfers 2013/2014

Aan:       Bestuursleden van Stichting Theater Het Heerenlogement

Van:       De Penningmeester

Betreft:  Toelichting op de jaarcijfers seizoen 2013-2014 (1-7-2013 t/m 30-6-2014)

Datum:  10 augustus 2014

Algemeen:

 1. Het te verdelen positieve saldo van vorig boekjaar is conform de afspraak toegevoegd aan de reservering programmering (+6900) en het restant aan het eigen vermogen (+54)
 2. We hebben een behoorlijk verlies gedmakt dit jaar! (7.700 €).

Toelichting op de balans

 1. Net als voorgaande jaren heb ik de kosten voor het programmaboekje voor dit jaar (2014-2015) = Post 1920 geboekt als Vooruit ontvangen advertentie-inkomsten (2.558 €). De advertentieopbrengsten (+4.800 €) moeten allemaal nog binnenkomen, waardoor dit boekje ons dit jaar netto dus ruim 2.200 € opbrengt! Hulde aan de advertentieverkoopsters!!
 2. We hebben ook dit jaar Crediteuren: de factuur van de Cabaretpoel kwam laat binnen, en de vrijwilligersvergoeding + kosten medewerkersavond (beide naar Tineke) heb ik pas in juli betaald.
 3. Dit jaar voor het eerst post Debiteuren: we krijgen nog geld terug van de voorstellling van Rob en Emiel.
 4. Opvallend: de vooruit ontvangen entreegelden zijn VERDUBBELD ten opzichte van voorgaand boekjaar!
  Dit is een goede start van het nieuwe seizoen.

Toelichting op de Winst & Verlies:

 1. Er zijn wat nieuwe posten verschenen: nr 4840,41 en 42: iDeal ticketkosten, aan LVP en aan de Rabo. Bij elkaar iets meer dan 3.000 €. Daar staat tegenover de ADMIN vergoeding, 4.560€ Dit komt nagenoeg overeen met de verwachting: ADMIN vergoeding moet kaartverkoop kosten dekken, en we proberen daar dan nog 2.000€ extra aan over te houden. Is blijven steken op 1.500€.
 2. Er zijn opvallende zaken t.o.v vorig boekjaar:
  1. de inkomsten uit kaartverkoop en van allerlei vriendenbijdragen (nr 8000 t/m 8020) was afgelopen jaar 52.460 € versus 57.950 € het jaar daarvoor. Een verschil van 5.500€ minder aan inkomsten dus.
   Dit is dus exclusief subsidie!
  2. De subsidiepot is nu merkbaar opgedroogd: ruim 12.000€ MINDER dan voorgaand boekjaar.
  3. Er is 600 € minder aan kaarten verkocht (post 8000)
  4. Uitkoop artiesten is nagenoeg niet gewijzigd.

Voor de komende jaren:

 • We moeten echt werken aan het verhogen van de publieksinkomsten (meer kaarten, meer vrienden)
  Als dat hetzelfde was gebleven als voorgaand jaar, was het verlies maar 2.200€ geweest…
 • Structureel voorzie ik geen inkomstenverhoging uit subsidie, dus kaartverkoop + vriendenbijdrage moet het geheel toch praktisch dekkend gaan maken.
 • Ook moeten we serieus verder gaan bezuinigen waar mogelijk.

Voorstel verdeling negatief saldo @7.704€:  4000€ ten laste van de reservering die hiervoor bestemd is, en de overige 3.704  ten laste van het eigen vermogen.
Conclusie: we hebben een slecht jaar gedraaid.
Voorverkoop voor dit seizoen is wel bemoedigend (2 * zo hoog als voorgaand jaar), maar we weten pas aan het einde van het seizoen hoeveel er daadwerkelijk aan kaarten is verkocht.

Heinz Dahmes

Penningmeester