Financiën seizoen 2014/2015

WINST & VERLIES 01-07-2014 t/m 30-06-2015
    
CodeOmschrijvingVerliesWinst
2010Inkomsten Advertenties 4.800,00
2020Kostenprogrammaboekje2.557,80 
4335Afschr. Inventarissen2.121,70 
4500Contributies en abonnementen61,5 
4510Reclame en advertenties437,92 
4520Representatie en verteer220,82 
4540Vrijwilligers geschenken383,26 
4550Aanschaf klein horeca materiaal26,16 
4570Schoonmaakkosten170,00 
4700Kantoorbenodigdheden220,92 
4710website327,00 
4740Drukwerk, porti en vrachten219,60 
4750Telefoon en fax827,32 
4810Accountants- en administratiekosten114,00 
4820Verzekeringen1.009,19 
4830bankkosten308,97 
4840iDeal kosten RABO430,39 
4841iDeal kosten LVP350,00 
4842ticketkosten LVP2.510,70 
4850Cursussen/seminars30,00 
4900Uitkoop artiesten47.193,03 
4910Catering Artiesten1.465,00 
4920Catering Medewerkers1.837,01 
4930Techniek artiesten7.685,01 
4940Piano stemmen589,25 
4950Vrijwilligers Vergoeding1.500,00 
4970Vrienden en Vrijwilligers avonden503,22 
4985BUMA 14151.340,12 
5010Waterschade feb2015 1.402,93
8000Kaartverkoop 42.453,91
8010Vriendenbijdrage 2.053,00
8015Snip Vriendenbijdrage 2.500,00
8017Hartsvrienden bijdrage 500,00
8020BoezemVrienden bijdrage 10.500,00
8030Sponsoring 1.500,00
8040Subsidie 7.570,00
8050Rente 353,74
8060Verhuur licht of piano of techniek 551,52
8080ADMIN vergoeding 4.957,00
9951Betalingsverschillen 135,41
 Saldo winst4.837,62 
  79.277,5179.277,51

Toelichting op de cijfers

Aan:       Bestuursleden van Stichting Theater Het Heerenlogement

Van:       De Penningmeester

Betreft:  Toelichting op de jaarcijfers seizoen 2014-2015 (1-7-2014 t/m 30-6-2015)

Datum:  30 september 2015

Algemeen:

 1. Het te verdelen negatieve saldo van vorig boekjaar is conform de afspraak afgeboekt aan de reservering programmering (-4000) en het restant van het eigen vermogen (-3700)
 2. We hebben dit jaar een redelijke winst gemaakt! (4.837 €).

Toelichting op de balans

 1. Er is voor 8.184 € aan LED apparatuur aangekocht (lampen + lichttafel). Hier is in dit boekjaar direct 1.184 € aan afschrijvingen geboekt, waardoor de huidige boekwaarde nog7.000 € is. (post 0131).
  Voornemen is om in de komende 5 jaar hier 1.000 € per jaar op af te schrijven; blijvende restwaarde is 2.000€.
 2. Op de bestaande post inventaris (0130) is 900 € afgeboekt. Restant is daar dus 1.500 €
  Het voornemen is om dit de komende 5 jaar naar 0 af te schrijven (dus met 300€ per jaar)
 3. Er is 3000 € overgeboekt van post 0820 (Reservering aanschaf materialen) naar post 0830 (Reservering Theatertechniek). Post 0820 is bedoeld voor aanschaf gereedschap, koffiezetapparaat etc, terwijl post 0830 bedoeld is voor licht & geluid. Nu zijn beide posten meer in overeenstemming met de werkelijkheid: we zijn tenslotte aan het sparen om over 3 jaar het restant van het conventionele licht door LED te vervangen.
 4. Opvallend: de vooruit ontvangen entreegelden zijn 11% hoger ten opzichte van voorgaand boekjaar!
  Dit is een goede start van het nieuwe seizoen.

Toelichting op de Winst & Verlies:

 1. Alle posten zijn wel in lijn met die van het voorgaande jaar, maar dan wel in de plus:.
 2. Er zijn opvallende zaken t.o.v vorig boekjaar:
  1. de inkomsten uit kaartverkoop en van allerlei vriendenbijdragen (nr 8000 t/m 8020) was afgelopen jaar 58.000 € versus 52.470 € het jaar daarvoor. Een verschil van ruim 500 € MEER aan inkomsten dus.
   Is weer op het niveau van 2012-2013!
  2. De subsidie (post 8040) is dit jaar 7.570 €. Dat geeft een beetje een vertekend beeld: er is nl eenmalig 2.500€ binnengekomen specifiek voor techniek (Prins Bernhard fonds), en 1000 € van de gemeente Buren tbv Theater aan de Markt op 30 augustus 2015.
  3. Er is 900 € meer aan kaarten verkocht (post 8000)
  4. Uitkoop artiesten (post 4900) is met 1.400 € gedaald. Dus het gat tussen kaartverkoop en artiesten-uitkoop is 5.300 € kleiner geworden. Dat gaat de goede kant op!
  5. Twee ander eenmalige posten: Sponsoring (1.500€, van Biking Diner), en 1.400€ verzekeringsgeld door waterschade.
  6. Het aantal Boezemvrienden is weer gestegen! Dat gaat de goede kant op; als vorig jaar reeds gezegd:daar moeten we het op langere termijn nl echt van hebben.

Voor de komende jaren:

 • Proberen om meer subsidiebronnen aan te boren. Gemeente Buren gaat dit echt niet meer aan ons geven.
  We hebben Hannie Versteegh bereid gevonden om zich dit seizoen daar aan te gaan wijden.
 • Kosten bewust blijven als bestuur.

Voorstel verdeling positief saldo @4.837 €:  2000€ naar reservering PR evenement (TadM-2016), 2.000 € naar Reservering techniek (sparen voor de LED lampen),  en de resterende 837 € naar Reservering Aanschaf materialen (er komt nog een nieuw keukentje). Het eigen vermogen laten we  dit jaar verder ongemoeid.
Conclusie: we hebben een redelijk jaar gedraaid. Door de eenmalige inkomsten van Bikersdiner (+1500), de vergoeding waterschade (+1400) en de eenmalige subsidie van de Gemeente Buren (+1000) zijn we aardig  positief geëindigd.
Zonder deze drie posten zouden we echter 170€ verlies hebben gemaakt.

Heinz Dahmes

Penningmeester