Financiën seizoen 2016/2017

BALANS t/m 30-06-2017
    
CodeOmschrijvingActivaPassiva
    
0130Overig Inventaris900,00 
0131LED Podium verlichting6.600,00 
0132Audio Installatie8.990,33 
0810reservering programmering 11.000,00
0820reservering aanschaf materialen 25,73
0830reservering theatertechniek 9.000,00
0840reservering PR evenement 5.000,00
1000Kas Centraal599,45 
1001kas Tineke215,00 
1010Bank2.748,99 
1015Rabo Internetspaarrekening40.000,00 
1300Debiteuren933,00 
1310Vooruit betaalde bedragen450,00 
1320Theaterbonnen  
1400Eigen Vermogen 19.023,46
1600Voorbelasting71,16 
1630BTW Af te dragen Hoog 109,11
1631BTW af te dragen Laag 0,37
1650BTW R/C3.036,00 
1670Vooruitbetaalde kosten programmaboekje2.815,36 
1700Crediteuren 862,88
1900Vooruitontvangen entreegelden 18.143,40
1910Vooruit ontvangen subsidie  
1915Vooruit ontvangen sponsoring  
1920Vooruitontvangen advertentie-inkomsten  
1930Vooruit ontvangen Vriendenbijdrage 75,00
1940Vooruitontvangen Snip Vriendenbijdrage 100,00
1941vooruitontvangen ADMIN vergoeding 1.924,50
1942vooruitontvangen BV bijdrage  
 Saldo 2.094,84
  67.359,2967.359,29
    
    
WINST & VERLIES 01-07-2016 t/m 30-06-2017
    
CodeOmschrijvingVerliesWinst
2010Inkomsten Advertenties 4.665,29
2020Kostenprogrammaboekje2.879,93 
4335Afschr. Inventarissen1.700,00 
4500Contributies en abonnementen  
4510Reclame en advertenties82,94 
4520Representatie en verteer451,50 
4530Reis- en verblijfkosten  
4540Vrijwilligers geschenken323,14 
4550Aanschaf klein horeca materiaal247,64 
4570Schoonmaakkosten  
4610TadM event3.373,14 
4700Kantoorbenodigdheden323,07 
4710website552,50 
4740Drukwerk, porti en vrachten361,97 
4750Telefoon en fax692,56 
4790Overige kantoorkosten140,55 
4810Accountants- en administratiekosten118,00 
4820Verzekeringen1.027,21 
4830bankkosten264,56 
4840iDeal kosten RABO425,30 
4841iDeal kosten LVP484,35 
4842ticketkosten LVP1.963,19 
4850Cursussen/seminars  
4870Niet-inbare PodiumKaarten516,32 
4900Uitkoop artiesten43.471,56 
4910Catering Artiesten1.250,00 
4920Catering Medewerkers1.849,17 
4930Techniek artiesten7.637,01 
4940Piano stemmen652,90 
4950Vrijwilligers Vergoeding1.500,00 
4970Vrienden en Vrijwilligers avonden476,93 
4990Buma/Stemra dit jaar1.222,30 
5020Bijzondere baten en lasten1.354,50 
8000Kaartverkoop 38.466,32
8010Vriendenbijdrage 2.510,00
8015Snip Vriendenbijdrage 2.300,00
8017Hartsvrienden bijdrage 1.500,00
8020BoezemVrienden bijdrage 15.000,00
8030Sponsoring 2.500,00
8040Subsidie 5.911,00
8050Rente 97,48
8060Verhuur licht of piano of techniek 495,00
8080ADMIN vergoeding 3.987,00
9951Betalingsverschillen 4,99
 Saldo winst2.094,84 
  77.437,0877.437,08