Financiën seizoen 2016/2017

BALANS t/m 30-06-2017
CodeOmschrijvingActivaPassiva
0130Overig Inventaris900,00
0131LED Podium verlichting6.600,00
0132Audio Installatie8.990,33
0810reservering programmering11.000,00
0820reservering aanschaf materialen25,73
0830reservering theatertechniek9.000,00
0840reservering PR evenement5.000,00
1000Kas Centraal599,45
1001kas Tineke215,00
1010Bank2.748,99
1015Rabo Internetspaarrekening40.000,00
1300Debiteuren933,00
1310Vooruit betaalde bedragen450,00
1320Theaterbonnen
1400Eigen Vermogen19.023,46
1600Voorbelasting71,16
1630BTW Af te dragen Hoog109,11
1631BTW af te dragen Laag0,37
1650BTW R/C3.036,00
1670Vooruitbetaalde kosten programmaboekje2.815,36
1700Crediteuren862,88
1900Vooruitontvangen entreegelden18.143,40
1910Vooruit ontvangen subsidie
1915Vooruit ontvangen sponsoring
1920Vooruitontvangen advertentie-inkomsten
1930Vooruit ontvangen Vriendenbijdrage75,00
1940Vooruitontvangen Snip Vriendenbijdrage100,00
1941vooruitontvangen ADMIN vergoeding1.924,50
1942vooruitontvangen BV bijdrage
Saldo2.094,84
67.359,2967.359,29
WINST & VERLIES 01-07-2016 t/m 30-06-2017
CodeOmschrijvingVerliesWinst
2010Inkomsten Advertenties4.665,29
2020Kostenprogrammaboekje2.879,93
4335Afschr. Inventarissen1.700,00
4500Contributies en abonnementen
4510Reclame en advertenties82,94
4520Representatie en verteer451,50
4530Reis- en verblijfkosten
4540Vrijwilligers geschenken323,14
4550Aanschaf klein horeca materiaal247,64
4570Schoonmaakkosten
4610TadM event3.373,14
4700Kantoorbenodigdheden323,07
4710website552,50
4740Drukwerk, porti en vrachten361,97
4750Telefoon en fax692,56
4790Overige kantoorkosten140,55
4810Accountants- en administratiekosten118,00
4820Verzekeringen1.027,21
4830bankkosten264,56
4840iDeal kosten RABO425,30
4841iDeal kosten LVP484,35
4842ticketkosten LVP1.963,19
4850Cursussen/seminars
4870Niet-inbare PodiumKaarten516,32
4900Uitkoop artiesten43.471,56
4910Catering Artiesten1.250,00
4920Catering Medewerkers1.849,17
4930Techniek artiesten7.637,01
4940Piano stemmen652,90
4950Vrijwilligers Vergoeding1.500,00
4970Vrienden en Vrijwilligers avonden476,93
4990Buma/Stemra dit jaar1.222,30
5020Bijzondere baten en lasten1.354,50
8000Kaartverkoop38.466,32
8010Vriendenbijdrage2.510,00
8015Snip Vriendenbijdrage2.300,00
8017Hartsvrienden bijdrage1.500,00
8020BoezemVrienden bijdrage15.000,00
8030Sponsoring2.500,00
8040Subsidie5.911,00
8050Rente97,48
8060Verhuur licht of piano of techniek495,00
8080ADMIN vergoeding3.987,00
9951Betalingsverschillen4,99
Saldo winst2.094,84
77.437,0877.437,08