Financiën seizoen 2016/2017

BALANS t/m 30-06-2017
Code Omschrijving Activa Passiva
0130 Overig Inventaris 900,00
0131 LED Podium verlichting 6.600,00
0132 Audio Installatie 8.990,33
0810 reservering programmering 11.000,00
0820 reservering aanschaf materialen 25,73
0830 reservering theatertechniek 9.000,00
0840 reservering PR evenement 5.000,00
1000 Kas Centraal 599,45
1001 kas Tineke 215,00
1010 Bank 2.748,99
1015 Rabo Internetspaarrekening 40.000,00
1300 Debiteuren 933,00
1310 Vooruit betaalde bedragen 450,00
1320 Theaterbonnen
1400 Eigen Vermogen 19.023,46
1600 Voorbelasting 71,16
1630 BTW Af te dragen Hoog 109,11
1631 BTW af te dragen Laag 0,37
1650 BTW R/C 3.036,00
1670 Vooruitbetaalde kosten programmaboekje 2.815,36
1700 Crediteuren 862,88
1900 Vooruitontvangen entreegelden 18.143,40
1910 Vooruit ontvangen subsidie
1915 Vooruit ontvangen sponsoring
1920 Vooruitontvangen advertentie-inkomsten
1930 Vooruit ontvangen Vriendenbijdrage 75,00
1940 Vooruitontvangen Snip Vriendenbijdrage 100,00
1941 vooruitontvangen ADMIN vergoeding 1.924,50
1942 vooruitontvangen BV bijdrage
Saldo 2.094,84
67.359,29 67.359,29
WINST & VERLIES 01-07-2016 t/m 30-06-2017
Code Omschrijving Verlies Winst
2010 Inkomsten Advertenties 4.665,29
2020 Kostenprogrammaboekje 2.879,93
4335 Afschr. Inventarissen 1.700,00
4500 Contributies en abonnementen
4510 Reclame en advertenties 82,94
4520 Representatie en verteer 451,50
4530 Reis- en verblijfkosten
4540 Vrijwilligers geschenken 323,14
4550 Aanschaf klein horeca materiaal 247,64
4570 Schoonmaakkosten
4610 TadM event 3.373,14
4700 Kantoorbenodigdheden 323,07
4710 website 552,50
4740 Drukwerk, porti en vrachten 361,97
4750 Telefoon en fax 692,56
4790 Overige kantoorkosten 140,55
4810 Accountants- en administratiekosten 118,00
4820 Verzekeringen 1.027,21
4830 bankkosten 264,56
4840 iDeal kosten RABO 425,30
4841 iDeal kosten LVP 484,35
4842 ticketkosten LVP 1.963,19
4850 Cursussen/seminars
4870 Niet-inbare PodiumKaarten 516,32
4900 Uitkoop artiesten 43.471,56
4910 Catering Artiesten 1.250,00
4920 Catering Medewerkers 1.849,17
4930 Techniek artiesten 7.637,01
4940 Piano stemmen 652,90
4950 Vrijwilligers Vergoeding 1.500,00
4970 Vrienden en Vrijwilligers avonden 476,93
4990 Buma/Stemra dit jaar 1.222,30
5020 Bijzondere baten en lasten 1.354,50
8000 Kaartverkoop 38.466,32
8010 Vriendenbijdrage 2.510,00
8015 Snip Vriendenbijdrage 2.300,00
8017 Hartsvrienden bijdrage 1.500,00
8020 BoezemVrienden bijdrage 15.000,00
8030 Sponsoring 2.500,00
8040 Subsidie 5.911,00
8050 Rente 97,48
8060 Verhuur licht of piano of techniek 495,00
8080 ADMIN vergoeding 3.987,00
9951 Betalingsverschillen 4,99
Saldo winst 2.094,84
77.437,08 77.437,08