BALANS t/m 30-06-2018

Code

Omschrijving

Activa

Passiva

 

018 Reserveringen

   
810 reservering programmering   11.000,00
820 reservering aanschaf materialen   25,73
830 reservering theatertechniek   3.000,00
840 reservering PR evenement   2.000,00
 

Totaal 018 Reserveringen


16.025,73

 

100 Liquide middelen

 

 
1000 Kas Centraal 248,5  
1001 kas Tineke 267,5  
1010 Bank 32.312,28  
1015 Rabo Internetspaarrekening 42.010,69  
1320 Theaterbonnen 184,5  
 

Totaal 100 Liquide middelen

75.023,47


 

130 Vooruit Betaalde Posten

 

 

1670 Vooruitbetaalde kosten programmaboekje 2.751,09  
 

Totaal 130 Vooruit Betaalde Posten

2.751,09


 

131 Nog te ontvangen

 

 
1300 Debiteuren 1.500,00  
 

Totaal 131 Nog te ontvangen

1.500,00


 

160 BTW

 

 

1600 Voorbelasting 71,02  
1630 BTW Af te dragen Hoog   109,03
1631 BTW af te dragen Laag    
1650 BTW R/C   297
 

Totaal 160 BTW

71,02

406,03

 

170 Nog te betalen

 

 

1700 Crediteuren   1.925,53
1800 Schulden (kortlopend)    
 

Totaal 170 Nog te betalen


1.925,53

 

190 Vooruit Ontvangen Posten

 

 

1900 Vooruitontvangen entreegelden   29.199,53
1910 Vooruit ontvangen subsidie    
1915 Vooruit ontvangen sponsoring   1.000,00
1920 Vooruitontvangen advertentie-inkomsten   2.605,58
1941 vooruitontvangen ADMIN vergoeding   2.742,00
1942 vooruitontvangen BV bijdrage   1.500,00
 

Totaal 190 Vooruit Ontvangen Posten


37.047,11

 

999 Resultaat & Eigen vermogen

 

 
1400 Eigen Vermogen   15.795,48
9998 Resultaat boekjaar PARKEREN   8.145,70
 

Totaal 999 Resultaat & Eigen vermogen


23.941,18

 

Saldo

 

 

 

 

79.345,58

79.345,58

Winst & verlies 01-07-2017 t/m 30-06-2018

Code

Omschrijving

Verlies

Winst

 

201 Programmaboekje

   
2010 Inkomsten Advertenties   4.825,00
2020 Kostenprogrammaboekje 2.815,36  
 

Totaal 201 Programmaboekje

2.815,36

4.825,00

 

450 Kosten Voorstellingen

   
4840 iDeal kosten RABO 471,7  
4841 iDeal kosten LVP 697,99  
4842 ticketkosten LVP 2.477,23  
4900 Uitkoop artiesten 45.447,85  
4910 Catering Artiesten 726,13  
4930 Techniek artiesten 5.442,20  
4940 Piano stemmen 415,3  
4960 Zaalhuur 300  
4990 Buma/Stemra dit jaar 1.713,67  
 

Totaal 450 Kosten Voorstellingen

57.692,07


 

460 Kosten Vrijwilligers en Medewerkers

   
4540 Vrijwilligers geschenken 388,26  
4850 Cursussen/seminars 70  
4920 Catering Medewerkers 2.267,76  
4950 Vrijwilligers Vergoeding 1.500,00  
4970 Vrienden en Vrijwilligers avonden 2.003,05  
 

Totaal 460 Kosten Vrijwilligers en Medewerkers

6.229,07


 

470 Bank en Administratie

   
4810 Accountants- en administratiekosten 114  
4820 Verzekeringen 992,1  
4830 bankkosten 273,33  
8050 Rente   10,69
 

Totaal 470 Bank en Administratie

1.379,43

10,69

 

480 Exploitatie kosten

   
4400 Techniek Theater 231,25  
4510 Reclame en advertenties 272,06  
4520 Representatie en verteer 546,2  
4570 Schoonmaakkosten 180  
4700 Kantoorbenodigdheden 135,35  
4710 website 555  
4740 Drukwerk, porti en vrachten 49,32  
4750 Telefoon en fax 572,64  
 

Totaal 480 Exploitatie kosten

2.541,82


 

500 Theater Aan De Markt

   
4610 TadM event 2.450,47  
 

Totaal 500 Theater Aan De Markt

2.450,47


 

800 Opbrengst Kaartverkoop

   
8000 Kaartverkoop   45.128,80
8080 ADMIN vergoeding   4.756,50
 

Totaal 800 Opbrengst Kaartverkoop


49.885,30

 

810 Theater Vrienden

   
4975 BoezemVrienden    
8010 Vriendenbijdrage   3.720,00
8015 Snip Vriendenbijdrage   2.100,00
8017 Hartsvrienden bijdrage   250
8020 BoezemVrienden bijdrage   15.000,00
 

Totaal 810 Theater Vrienden


21.070,00

 

830 Opbrengst Sponsoring

   
8030 Sponsoring   3.500,00
8040 Subsidie   1.782,00
 

Totaal 830 Opbrengst Sponsoring


5.282,00

 

980 Incidentele kosten & opbrengsten

   
5020 Bijzondere baten en lasten 163,07  
8060 Verhuur licht of piano of techniek   270
9951 Betalingsverschillen   74
 

Totaal 980 Incidentele kosten & opbrengsten

163,07

344

 

999 Resultaat & Eigen vermogen

   
9999 Resultaat boekjaar 8.145,70  
  Totaal 999 Resultaat & Eigen vermogen 8.145,70
 

Saldo

   
   

81.416,99

81.416,99