BALANS t/m 30-06-2018

Code

Omschrijving

Activa

Passiva

 

018 Reserveringen

  
810reservering programmering 11.000,00
820reservering aanschaf materialen 25,73
830reservering theatertechniek 3.000,00
840reservering PR evenement 2.000,00
 

Totaal 018 Reserveringen


16.025,73

 

100 Liquide middelen

 

 
1000Kas Centraal248,5 
1001kas Tineke267,5 
1010Bank32.312,28 
1015Rabo Internetspaarrekening42.010,69 
1320Theaterbonnen184,5 
 

Totaal 100 Liquide middelen

75.023,47


 

130 Vooruit Betaalde Posten

 

 

1670Vooruitbetaalde kosten programmaboekje2.751,09 
 

Totaal 130 Vooruit Betaalde Posten

2.751,09


 

131 Nog te ontvangen

 

 
1300Debiteuren1.500,00 
 

Totaal 131 Nog te ontvangen

1.500,00


 

160 BTW

 

 

1600Voorbelasting71,02 
1630BTW Af te dragen Hoog 109,03
1631BTW af te dragen Laag  
1650BTW R/C 297
 

Totaal 160 BTW

71,02

406,03

 

170 Nog te betalen

 

 

1700Crediteuren 1.925,53
1800Schulden (kortlopend)  
 

Totaal 170 Nog te betalen


1.925,53

 

190 Vooruit Ontvangen Posten

 

 

1900Vooruitontvangen entreegelden 29.199,53
1910Vooruit ontvangen subsidie  
1915Vooruit ontvangen sponsoring 1.000,00
1920Vooruitontvangen advertentie-inkomsten 2.605,58
1941vooruitontvangen ADMIN vergoeding 2.742,00
1942vooruitontvangen BV bijdrage 1.500,00
 

Totaal 190 Vooruit Ontvangen Posten


37.047,11

 

999 Resultaat & Eigen vermogen

 

 
1400Eigen Vermogen 15.795,48
9998Resultaat boekjaar PARKEREN 8.145,70
 

Totaal 999 Resultaat & Eigen vermogen


23.941,18

 

Saldo

 

 

 

 

79.345,58

79.345,58

Winst & verlies 01-07-2017 t/m 30-06-2018

Code

Omschrijving

Verlies

Winst

 

201 Programmaboekje

  
2010Inkomsten Advertenties 4.825,00
2020Kostenprogrammaboekje2.815,36 
 

Totaal 201 Programmaboekje

2.815,36

4.825,00

 

450 Kosten Voorstellingen

  
4840iDeal kosten RABO471,7 
4841iDeal kosten LVP697,99 
4842ticketkosten LVP2.477,23 
4900Uitkoop artiesten45.447,85 
4910Catering Artiesten726,13 
4930Techniek artiesten5.442,20 
4940Piano stemmen415,3 
4960Zaalhuur300 
4990Buma/Stemra dit jaar1.713,67 
 

Totaal 450 Kosten Voorstellingen

57.692,07


 

460 Kosten Vrijwilligers en Medewerkers

  
4540Vrijwilligers geschenken388,26 
4850Cursussen/seminars70 
4920Catering Medewerkers2.267,76 
4950Vrijwilligers Vergoeding1.500,00 
4970Vrienden en Vrijwilligers avonden2.003,05 
 

Totaal 460 Kosten Vrijwilligers en Medewerkers

6.229,07


 

470 Bank en Administratie

  
4810Accountants- en administratiekosten114 
4820Verzekeringen992,1 
4830bankkosten273,33 
8050Rente 10,69
 

Totaal 470 Bank en Administratie

1.379,43

10,69

 

480 Exploitatie kosten

  
4400Techniek Theater231,25 
4510Reclame en advertenties272,06 
4520Representatie en verteer546,2 
4570Schoonmaakkosten180 
4700Kantoorbenodigdheden135,35 
4710website555 
4740Drukwerk, porti en vrachten49,32 
4750Telefoon en fax572,64 
 

Totaal 480 Exploitatie kosten

2.541,82


 

500 Theater Aan De Markt

  
4610TadM event2.450,47 
 

Totaal 500 Theater Aan De Markt

2.450,47


 

800 Opbrengst Kaartverkoop

  
8000Kaartverkoop 45.128,80
8080ADMIN vergoeding 4.756,50
 

Totaal 800 Opbrengst Kaartverkoop


49.885,30

 

810 Theater Vrienden

  
4975BoezemVrienden  
8010Vriendenbijdrage 3.720,00
8015Snip Vriendenbijdrage 2.100,00
8017Hartsvrienden bijdrage 250
8020BoezemVrienden bijdrage 15.000,00
 

Totaal 810 Theater Vrienden


21.070,00

 

830 Opbrengst Sponsoring

  
8030Sponsoring 3.500,00
8040Subsidie 1.782,00
 

Totaal 830 Opbrengst Sponsoring


5.282,00

 

980 Incidentele kosten & opbrengsten

  
5020Bijzondere baten en lasten163,07 
8060Verhuur licht of piano of techniek 270
9951Betalingsverschillen 74
 

Totaal 980 Incidentele kosten & opbrengsten

163,07

344

 

999 Resultaat & Eigen vermogen

  
9999Resultaat boekjaar8.145,70 
 Totaal 999 Resultaat & Eigen vermogen8.145,70
 

Saldo

  
  

81.416,99

81.416,99