Financiën seizoen 2013/2014

BALANS t/m 30-06-2014
 

 

Code Omschrijving Activa Passiva
0130 Inventarissen 2.400,00
0810 reservering programmering 12.400,00
0820 reservering aanschaf materialen 3.500,00
0830 reservering theatertechniek 4.000,00
0840 reservering PR evenement 2.000,00
1000 Kas Centraal 253,85
1001 kas Tineke 263,39
1010 Bank 883,53
1015 Rabo Internetspaarrekening 43.000,00
1300 Debiteuren 291,50
1320 Theaterbonnen 1.392,50
1400 Eigen Vermogen 18.896,40
1600 Voorbelasting 0,62
1630 BTW Af te dragen Hoog 126,19
1631 BTW af te dragen Laag 0,44
1650 BTW R/C 782,00
1660 Vooruitbetaalde kaartverkoopkosten
1670 Vooruitbetaalde kosten programmaboekje 2.557,80
1700 Crediteuren 2.670,96
1710 BUMA te betalen 633,15
1900 Vooruitontvangen entreegelden 13.682,57
1920 Vooruitontvangen advertentie-inkomsten
1941 vooruitontvangen ADMIN vergoeding 1.615,50
Saldo 7.700,38
59.525,39 59.525,39

 

WINST & VERLIES 01-07-2013 t/m 30-06-2014
Code Omschrijving Verlies Winst
2010 Inkomsten Advertenties 4.850,00
2020 Kostenprogrammaboekje 2.672,32
4335 Afschr. Inventarissen 1200  
4400 Techniek Theater 55,57  
4500 Contributies en abonnementen 60  
4510 Reclame en advertenties 685,82
4520 Representatie en verteer 72,60
4530 Reis- en verblijfkosten 4,50
4540 Vrijwilligers geschenken 217,15
4550 Aanschaf klein horeca materiaal 19,50
4551 inkoop horeca 1.281,02
4560 Huur materiaal 718,65
4570 Schoonmaakkosten 170,00
4580 Folder verspreid kosten 30,00
4700 Kantoorbenodigdheden 100,63
4710 website 1.133,00
4740 Drukwerk, porti en vrachten 128,00
4750 Telefoon en fax 663,41
4790 Overige kantoorkosten 114,38
4810 Accountants- en administratiekosten 114,48
4820 Verzekeringen 1.004,04
4821 Leges en KvK 195,00
4830 bankkosten 327,78
4840 iDeal kosten RABO 509,58
4841 iDeal kosten LVP 540,00
4842 ticketkosten LVP 1.982,40
4850 Cursussen/seminars 60,00
4860 Vakliteratuur
4900 Uitkoop artiesten 48.562,77
4910 Catering Artiesten 936,18
4920 Catering Medewerkers 2.245,95
4930 Techniek artiesten 9.134,33
4940 Piano stemmen 978,68
4950 Vrijwilligers Vergoeding 1.500,00
4970 Vrienden en Vrijwilligers avonden 433,09
4984 BUMA STEMRA 1314 1.106,86
8000 Kaartverkoop 39.586,07
8010 Vriendenbijdrage 1.930,00
8015 Snip Vriendenbijdrage 3.450,00
8020 BoezemVrienden bijdrage 7.500,00
8040 Subsidie 5.808,00
8050 Rente 575,95
8060 Verhuur licht of piano 400,00
8070 Loten verkoop 400,00
8080 ADMIN vergoeding 4.563,85
8090 horeca inkomsten 2.200,39
9951 Betalingsverschillen 6,95
Saldo 7.700,38
Totaal 78.964,64 78.964,64

 

Toelichting op de cijfers 2013/2014

Aan:       Bestuursleden van Stichting Theater Het Heerenlogement

Van:       De Penningmeester

Betreft:  Toelichting op de jaarcijfers seizoen 2013-2014 (1-7-2013 t/m 30-6-2014)

Datum:  10 augustus 2014

 

Algemeen:

 1. Het te verdelen positieve saldo van vorig boekjaar is conform de afspraak toegevoegd aan de reservering programmering (+6900) en het restant aan het eigen vermogen (+54)
 2. We hebben een behoorlijk verlies gedmakt dit jaar! (7.700 €).

Toelichting op de balans

 1. Net als voorgaande jaren heb ik de kosten voor het programmaboekje voor dit jaar (2014-2015) = Post 1920 geboekt als Vooruit ontvangen advertentie-inkomsten (2.558 €). De advertentieopbrengsten (+4.800 €) moeten allemaal nog binnenkomen, waardoor dit boekje ons dit jaar netto dus ruim 2.200 € opbrengt! Hulde aan de advertentieverkoopsters!!
 2. We hebben ook dit jaar Crediteuren: de factuur van de Cabaretpoel kwam laat binnen, en de vrijwilligersvergoeding + kosten medewerkersavond (beide naar Tineke) heb ik pas in juli betaald.
 3. Dit jaar voor het eerst post Debiteuren: we krijgen nog geld terug van de voorstellling van Rob en Emiel.
 4. Opvallend: de vooruit ontvangen entreegelden zijn VERDUBBELD ten opzichte van voorgaand boekjaar!
  Dit is een goede start van het nieuwe seizoen.

 

Toelichting op de Winst & Verlies:

 1. Er zijn wat nieuwe posten verschenen: nr 4840,41 en 42: iDeal ticketkosten, aan LVP en aan de Rabo. Bij elkaar iets meer dan 3.000 €. Daar staat tegenover de ADMIN vergoeding, 4.560€ Dit komt nagenoeg overeen met de verwachting: ADMIN vergoeding moet kaartverkoop kosten dekken, en we proberen daar dan nog 2.000€ extra aan over te houden. Is blijven steken op 1.500€.
 2. Er zijn opvallende zaken t.o.v vorig boekjaar:
  1. de inkomsten uit kaartverkoop en van allerlei vriendenbijdragen (nr 8000 t/m 8020) was afgelopen jaar 52.460 € versus 57.950 € het jaar daarvoor. Een verschil van 5.500€ minder aan inkomsten dus.
   Dit is dus exclusief subsidie!
  2. De subsidiepot is nu merkbaar opgedroogd: ruim 12.000€ MINDER dan voorgaand boekjaar.
  3. Er is 600 € minder aan kaarten verkocht (post 8000)
  4. Uitkoop artiesten is nagenoeg niet gewijzigd.

 

 

Voor de komende jaren:

 • We moeten echt werken aan het verhogen van de publieksinkomsten (meer kaarten, meer vrienden)
  Als dat hetzelfde was gebleven als voorgaand jaar, was het verlies maar 2.200€ geweest…
 • Structureel voorzie ik geen inkomstenverhoging uit subsidie, dus kaartverkoop + vriendenbijdrage moet het geheel toch praktisch dekkend gaan maken.
 • Ook moeten we serieus verder gaan bezuinigen waar mogelijk.

 

Voorstel verdeling negatief saldo @7.704€:  4000€ ten laste van de reservering die hiervoor bestemd is, en de overige 3.704  ten laste van het eigen vermogen.
Conclusie: we hebben een slecht jaar gedraaid.
Voorverkoop voor dit seizoen is wel bemoedigend (2 * zo hoog als voorgaand jaar), maar we weten pas aan het einde van het seizoen hoeveel er daadwerkelijk aan kaarten is verkocht.

 

 

Heinz Dahmes

Penningmeester