Financiën seizoen 2015/2016

BALANS t/m 30-06-2015
Code Omschrijving Activa Passiva
130 Overig Inventaris 1.500,00
131 LED Podium verlichting 7.000,00
810 reservering programmering 8.400,00
820 reservering aanschaf materialen 500,00
830 reservering theatertechniek 7.000,00
840 reservering PR evenement 2.000,00
1000 Kas Centraal 148,90
1001 kas Tineke 635,55
1010 Bank 1.054,74
1015 Rabo Internetspaarrekening 51.000,00
1320 Theaterbonnen 1.272,50
1400 Eigen Vermogen 15.196,02
1600 Voorbelasting 12,53
1630 BTW Af te dragen Hoog 126,32
1631 BTW af te dragen Laag 0,43
1650 BTW R/C 371,00
1670 Vooruitbetaalde kosten programmaboekje 3.026,63
1700 Crediteuren 727,15
1900 Vooruitontvangen entreegelden 15.238,45
1910 Vooruit ontvangen subsidie 5.270,00
1920 Vooruitontvangen advertentie-inkomsten 3.378,72
1941 vooruitontvangen ADMIN vergoeding 1.848,00
1942 vooruitontvangen BV bijdrage 1.500,00
Saldo 4.837,62
66.022,28 66.022,28

 

WINST & VERLIES 01-07-2014 t/m 30-06-2015
Code Omschrijving Verlies Winst
2010 Inkomsten Advertenties 4.800,00
2020 Kostenprogrammaboekje 2.557,80
4335 Afschr. Inventarissen 2.121,70
4500 Contributies en abonnementen 61,5
4510 Reclame en advertenties 437,92
4520 Representatie en verteer 220,82
4540 Vrijwilligers geschenken 383,26
4550 Aanschaf klein horeca materiaal 26,16
4570 Schoonmaakkosten 170,00
4700 Kantoorbenodigdheden 220,92
4710 website 327,00
4740 Drukwerk, porti en vrachten 219,60
4750 Telefoon en fax 827,32
4810 Accountants- en administratiekosten 114,00
4820 Verzekeringen 1.009,19
4830 bankkosten 308,97
4840 iDeal kosten RABO 430,39
4841 iDeal kosten LVP 350,00
4842 ticketkosten LVP 2.510,70
4850 Cursussen/seminars 30,00
4900 Uitkoop artiesten 47.193,03
4910 Catering Artiesten 1.465,00
4920 Catering Medewerkers 1.837,01
4930 Techniek artiesten 7.685,01
4940 Piano stemmen 589,25
4950 Vrijwilligers Vergoeding 1.500,00
4970 Vrienden en Vrijwilligers avonden 503,22
4985 BUMA 1415 1.340,12
5010 Waterschade feb2015 1.402,93
8000 Kaartverkoop 42.453,91
8010 Vriendenbijdrage 2.053,00
8015 Snip Vriendenbijdrage 2.500,00
8017 Hartsvrienden bijdrage 500,00
8020 BoezemVrienden bijdrage 10.500,00
8030 Sponsoring 1.500,00
8040 Subsidie 7.570,00
8050 Rente 353,74
8060 Verhuur licht of piano of techniek 551,52
8080 ADMIN vergoeding 4.957,00
9951 Betalingsverschillen 135,41
Saldo winst 4.837,62
79.277,51 79.277,51

 

Toelichting op de cijfers

Aan:       Bestuursleden van Stichting Theater Het Heerenlogement

Van:       De Penningmeester

Betreft:  Toelichting op de jaarcijfers seizoen 2014-2015 (1-7-2014 t/m 30-6-2015)

Datum:  30 september 2015

 

Algemeen:

 1. Het te verdelen negatieve saldo van vorig boekjaar is conform de afspraak afgeboekt aan de reservering programmering (-4000) en het restant van het eigen vermogen (-3700)
 2. We hebben dit jaar een redelijke winst gemaakt! (4.837 €).

Toelichting op de balans

 1. Er is voor 8.184 € aan LED apparatuur aangekocht (lampen + lichttafel). Hier is in dit boekjaar direct 1.184 € aan afschrijvingen geboekt, waardoor de huidige boekwaarde nog7.000 € is. (post 0131).
  Voornemen is om in de komende 5 jaar hier 1.000 € per jaar op af te schrijven; blijvende restwaarde is 2.000€.
 2. Op de bestaande post inventaris (0130) is 900 € afgeboekt. Restant is daar dus 1.500 €
  Het voornemen is om dit de komende 5 jaar naar 0 af te schrijven (dus met 300€ per jaar)
 3. Er is 3000 € overgeboekt van post 0820 (Reservering aanschaf materialen) naar post 0830 (Reservering Theatertechniek). Post 0820 is bedoeld voor aanschaf gereedschap, koffiezetapparaat etc, terwijl post 0830 bedoeld is voor licht & geluid. Nu zijn beide posten meer in overeenstemming met de werkelijkheid: we zijn tenslotte aan het sparen om over 3 jaar het restant van het conventionele licht door LED te vervangen.
 4. Opvallend: de vooruit ontvangen entreegelden zijn 11% hoger ten opzichte van voorgaand boekjaar!
  Dit is een goede start van het nieuwe seizoen.

 

Toelichting op de Winst & Verlies:

 1. Alle posten zijn wel in lijn met die van het voorgaande jaar, maar dan wel in de plus:.
 2. Er zijn opvallende zaken t.o.v vorig boekjaar:
  1. de inkomsten uit kaartverkoop en van allerlei vriendenbijdragen (nr 8000 t/m 8020) was afgelopen jaar 58.000 € versus 52.470 € het jaar daarvoor. Een verschil van ruim 500 € MEER aan inkomsten dus.
   Is weer op het niveau van 2012-2013!
  2. De subsidie (post 8040) is dit jaar 7.570 €. Dat geeft een beetje een vertekend beeld: er is nl eenmalig 2.500€ binnengekomen specifiek voor techniek (Prins Bernhard fonds), en 1000 € van de gemeente Buren tbv Theater aan de Markt op 30 augustus 2015.
  3. Er is 900 € meer aan kaarten verkocht (post 8000)
  4. Uitkoop artiesten (post 4900) is met 1.400 € gedaald. Dus het gat tussen kaartverkoop en artiesten-uitkoop is 5.300 € kleiner geworden. Dat gaat de goede kant op!
  5. Twee ander eenmalige posten: Sponsoring (1.500€, van Biking Diner), en 1.400€ verzekeringsgeld door waterschade.
  6. Het aantal Boezemvrienden is weer gestegen! Dat gaat de goede kant op; als vorig jaar reeds gezegd:daar moeten we het op langere termijn nl echt van hebben.

 

Voor de komende jaren:

 • Proberen om meer subsidiebronnen aan te boren. Gemeente Buren gaat dit echt niet meer aan ons geven.
  We hebben Hannie Versteegh bereid gevonden om zich dit seizoen daar aan te gaan wijden.
 • Kosten bewust blijven als bestuur.

 

Voorstel verdeling positief saldo @4.837 €:  2000€ naar reservering PR evenement (TadM-2016), 2.000 € naar Reservering techniek (sparen voor de LED lampen),  en de resterende 837 € naar Reservering Aanschaf materialen (er komt nog een nieuw keukentje). Het eigen vermogen laten we  dit jaar verder ongemoeid.
Conclusie: we hebben een redelijk jaar gedraaid. Door de eenmalige inkomsten van Bikersdiner (+1500), de vergoeding waterschade (+1400) en de eenmalige subsidie van de Gemeente Buren (+1000) zijn we aardig  positief geëindigd.
Zonder deze drie posten zouden we echter 170€ verlies hebben gemaakt.

 

 

Heinz Dahmes

Penningmeester