Financiën seizoen 2012/2013

  BALANS t/m 30-06-2013
Code Omschrijving Activa Passiva
0130 Inventarissen 3.600,00
0810 reservering programmering 12.400,00
0820 reservering aanschaf materialen 3.500,00
0830 reservering theatertechniek 4.000,00
0840 reservering PR evenement 2.000,00
1000 Kas Centraal 450,40
1001 kas Tineke 348,56
1010 Bank 705,92
1015 Rabo Internetspaarrekening 48.400,00
1320 Theaterbonnen 282,50
1400 Eigen Vermogen 18.896,40
1600 Voorbelasting 335,65
1630 BTW Af te dragen Hoog 126,44
1631 BTW af te dragen Laag 17,35
1650 BTW R/C 387,00
1660 Vooruitbetaalde kaartverkoopkosten 174,85
1700 Crediteuren 2.745,60
1710 BUMA te betalen 2.100,00
1900 Vooruitontvangen entreegelden 7.778,76
1920 Vooruitontvangen advertentie-inkomsten 652,68
1941 vooruitontvangen ADMIN vergoeding 502,35
Saldo 0,00
54.702,23 54.702,23
WINST & VERLIES 01-07-2012 t/m 30-06-2013
Code Omschrijving Verlies Winst
4335 Afschr. Inventarissen 1.200,00
4400 Techniek Theater 145,36
4500 Contributies en abonnementen 92,00
4510 Reclame en advertenties 811,42
4520 Representatie en verteer 20,45
4530 Reis- en verblijfkosten 11,40
4540 Vrijwilligers geschenken 542,00
4550 Aanschaf klein horeca materiaal 3,80
4570 Schoonmaakkosten 215,00
4580 Folder verspreid kosten 50,00
4592 Programmaboekje dit seizoen 1.398,22
4700 Kantoorbenodigdheden 520,78
4710 website 185,00
4740 Drukwerk, porti en vrachten 308,00
4750 Telefoon en fax 754,02
4790 Overige kantoorkosten 59,10
4810 Accountants- en administratiekosten 114,00
4820 Verzekeringen 928,90
4821 Leges en KvK 137,00
4830 bankkosten 222,25
4850 Cursussen/seminars 30,00
4900 Uitkoop artiesten 49.974,47
4910 Catering Artiesten 757,50
4920 Catering Medewerkers 2.498,18
4930 Techniek artiesten 8.523,35
4940 Piano stemmen 1.148,45
4950 Vrijwilligers Vergoeding 2.250,00
4970 Vrienden en Vrijwilligers avonden 736,40
4983 BUMA STEMRA 1213 2.100,00
8000 Kaartverkoop 43.187,21
8010 Vriendenbijdrage 5.270,00
8015 Snip Vriendenbijdrage 3.000,00
8020 BoezemVrienden bijdrage 6.500,00
8040 Subsidie 18.086,15
8050 Rente 1.008,89
8060 Piano verhuur 373,95
8070 Loten verkoop 400,00
8080 ADMIN vergoeding 2.080,50
9951 Betalingsverschillen 11,34
9999 Resultaat boekjaar 6.954,75
Saldo
81.304,92 81.304,92

Toelichting op de cijfers 2012/2013
Aan:     Bestuursleden van Stichting Theater Het Heerenlogement

Van:     De Penningmeester

Betreft: Toelichting op de jaarcijfers seizoen 2012-2013 (1-7-2012 t/m 30-6-2013)

Datum: 23 september 2013

 

Algemeen:

 1. Vorig jaar een onverdeeld saldo van 4.335 € ; dit jaar een onverdeeld saldo van 8.154 €
  Er is reeds 1.200 € hiervan naar de afschrijving inventarissen geboekt, zodat er nog een saldo van 6.954 € te verdelen valt.
 2. In 2011 was het verschil tussen de kaartverkoop en de uitkoop artiesten (-8.300 €), dit boekjaar is het enigszins verbeterd tot een verschil van  -4.700 € (de inkomsten zijn dan Kaartverkoop en ADMIN vergoeding)

 

Toelichting op de balans

 1. Het programmaboekje voor dit jaar (2013-2014) = Post 1920 lijkt een stuk lager dan vorig jaar (653 versus 4.350), maar dat komt omdat ik de kosten van het maken van het boekje (vorig jaar nog post 1310; was 4.404) nu tegen elkaar heb gesaldeerd. Het huidge boekje heeft dus al 653 € opgebracht, en er moeten nog adverteerders betalen… voor ruim 1.500 €. Krijgen we dat binnen, dan brengt het boekje dit jaar dus ruim 2.100 € op! Hulde aan de avertentieverkoopsters!!
 2. We hebben dit jaar Crediteuren: de facturen van Teep (huur theatertechniek) en van 1 artiest (Murth Mossel) kwamen dit jaar pas in juli en september binnen…
 3. Opvallend: de vooruitontvangen entree gelden zijn GEHALVEERD ten opzichte van voorgaand boekjaar!
 4. Verder nagenoeg alles gelijk aan vorig jaar, behalve dan dat we nauwelijks iets vooruitbetaald hebben gekregen aan subsidies, en Vrienden/Snipvrienden bijdragen.

 

Toelichting op de Winst & Verlies:

 1. In vergelijking met het vorige seizoen is er 10.000 € MINDER door heen gegaan.(81.000 versus 91.000)…. en het verschil in uitkoop artiesten is ook 10.000 minder ( 49.900 versus 59.700)
 2. Toch zijn er opvallende verschillen t.o.v vorig boekjaar:
 • nauwelijks websitekosten meer (-3.800)
 • Er is 1.190 € MINDER aan catering uitgegeven.
 • Er is  8.300 € minder aan kaarten verkocht (post 8000)
 • De vrijwilligersvergoeding is gedaald met 750 €
 • Er is 4.400 MINDER aan extern geld binnen gekomen (posten 8010 t/m 8040)
 • Er is 2.080 € aan administartiekosten ingevangen (voor het eerst dit boekjaar op deze wijze geboekt)
 • Er is 5.000 € MEER aan techniek uitgegeven (inhuren Stijn)

 

Voor de komende jaren:

 • Vorig jaar al gememoreerd: er is structureel 5.500€ minder aan inkomsten.
 • We gaan 5.200 € structureel meer aan Techniek uitgeven (inhuren technicus), waar voorlopig alleen een besparing van 1.500€ tegenover staat(vrijwilligersvergoeding 2 technici)
 • We moeten dus toch verder gaan bezuinigen waar mogelijk, en de ratio entreegelden/ uitkoopartiesten weer boven de 1 proberen te krijgen. De programmacoordinator heeft hiertoe al nieuwe afspreken met de impressariaten gemaakt.

 

Voorstel: verdeling positief saldo @54€:  toevoegen aan het eigen vermogen en de resterende 6.900€ toevoegen aan reservering programmering.