Mede dankzij de steun van onze sponsoren kan het theater een gevarieerd en aantrekkelijk programma aanbieden. Onze dank gaat in het bijzonder uit naar:

In the Picture fotografie

Go:Office recruitment

Rabobank West Betuwe

Bureau Idé, strategische en creatieve communicatie

Strand Links

Van Arnhem Bouwgroep