voorstelling Maria de Fatima wordt verplaatst naar Beuischem

De voorstelling van Maria de Fatima, Nacht in Lissabon wordt verplaatst van Zoelmond naar Beusichem.

In verband met scheuren in de muren en loszittende stenen zal de kerk van Zoelmond de komende weken niet gebruikt kunnen worden. Uit gedegen onderzoek is vastgesteld dat de scheurvorming recent erger is geworden en er een groot risico is ontstaan dat er gedeelten naar beneden vallen. De scheuren zijn ontstaan door verzakkingen veroorzaakt door de lage grondwaterstand als gevolg van de droge zomer van 2018.

Het concert wordt nu verplaatst naar de kerk van Beusichem. De kerk bevind zich schuin tegenover het theater.

Datum (zondag 14 april) en tijdstip (16:00 uur) blijven ongewijzigd.

Vind je ons theater
ook zo bijzonder?
Steun ons
en word Vriend!