Medewerkers

Theater Heerenlogement is een vrijwilligersorganisatie en heeft geen (vaste) medewerkers in dienst.

Beloningsbeleid

Vrijwilligers en bestuursleden ontvangen maximaal 5 vrijkaarten per seizoen. Er wordt één vrijwilligersvergoeding van 1500 euro verstrekt (programmacoördinator). Verder worden er geen vergoedingen verstrekt.

Bestuur

Voorzitter: Paul Chaillet
Penningmeester: Heinz Dahmes
Secretaris: Annemarie Schouten
Algemene bestuursleden: Tineke Holst

Vrijwilligers

Fotografie: Jan Willem Houweling
Gastvrouw: Ada van Galen
Kascommissie: Gerard Holst en Arno Barendrecht
Kassa: Diane van Galen
Programma coördinator: Tineke Holst
Public Relations: Johan de Kok
Redactie theaterbrochure: Simo Goddijn, Rik Schutz en HarmPeter Smilde
Techniek: Stijn Damen en Sjoerd Damen
Verspreiding affiches: Marjan Jung
Vormgeving: Nico Verheij
Webdesign: Paul Chaillet
Zaalopbouw: Henk van der Linden, Theo van Egmond, Janneke Meijer, Sylvie van der Woerd, Gert-Wim Kreukniet, Joop Carmiggelt en Gerard Holst.